3.01.2016 г.

Snowy Sunday at Raffy - Bar & Gelato

Fantastic place!
The top restaurant in the center at Sofia, Bulgaria.



Фантастично място!
Топ ресторант в центъра на София.




In this snowy sunday I try beef burger and mochaccino with my friend from university ..  and the burger was amazing! Recommend .. !

 В тази снежна неделя опитах телешки бургер и мокачинос моя приятелка от университета..  и бургерът беше уникален! Препоръчвам .. !

Няма коментари:

Публикуване на коментар