31.07.2016 г.

Park Vrana, Sofia

Park Vrana is a great idea if you want to walk. But you should pay if you want to make a walk there. The price is different, because of the age.  But there haven't so many people and that noice like other parks in Sofia. The park "Vrana" was created under the influence of European landscape parks.
The address of the park is bul. "Tsarigradsko shoes" 381. You can see more information about the park on their site : http://www.parkvrana.com/rabotno-vreme/ 
Have bus only in Saturday and Sunday, the number of the bus is 505, if you are with public transport. 

Парк Врана е идеална идея за разходка, но ако искате да се разходите там, ще трява да заплатите входна такса, в зависимост от вашата възраст. В този парк не е толкова пренаселено, като в други паркове в София. Паркът „Врана“ е създаден под влиянието на европейските пейзажни паркове.
Адресът на парка е бул. "Цариградско шосе" 381. Може да намерите повече информация на техния сайт: http://www.parkvrana.com/rabotno-vreme/
Има автобуси само в Събота и  Неделя, като номерът на автобуса е 505, ако ще се предвижите до парка с публичен транспорт.
Lake with lilies
Езерото с лилиите


Няма коментари:

Публикуване на коментар