1.08.2016 г.

Monday Moodboard

• • •

Welcome August

• • •

• A new month and a new beginning •

Can you believe that it’s August already?! I can’t get over how fast the summer months has passed.
You have one more month to make a great summer holiday, like me... It is August and I am still here and working hard. hahaha Really.. last year I had a plan to go on a summer holiday - my destination was Cyprus. But now I still haven't idea where will travel.. I have a little more time to decide where to be my next summer destination.

Може ли да повярвате, Август е вече тук?! Не мога да проумея как толкова бързо минаха летните месеци. Имате още един месец, за да се подготвите за вашата лятна почивка, като мен... Август е, а аз все още съм тук и работя усилено. хахах Наистина.. миналата година имах план за лятна почивка,  като дестинацията беше - Кипър. Сега все още нямам идея къде ще пътувам... Имам още малко време, за да реша къде ще бъде моята тазгодишна лятна дестинация.


Where will be yours?

А къде ще бъде вашата?
Have a fantastic day and month •

Няма коментари:

Публикуване на коментар