12.11.2016 г.

Decorating for Christmas

Good morning loves!
 I’ve enjoyed an extra long and lazy morning with a yummy breakfast. From these cold days recently I think of a white Christmas... but no... we haven't snow yet. But there is nothing wrong to daydream...
Добро утро!
Наслаждавам се на дълга и лежерната сутрин с вкусна закуска. Заради тези студени дни последно време, се замислям за Коледа... но не... все още няма сняг. Но няма нищо лошо да си помечтая....

 • DECORATING •


 • BAKING • • ENJOYING THE MAGICAL SEASON •


 I’ll still wait a bit though. I think December 1st is a good date to decorate the house, and I’ll try to stick to it. I seriously cannot wait!! A cute Christmas tree, candles everywhere.. YES!!!
Все още обмислям... Мисля, че 1 Декември е една добра дата да декорирам дома. Сериозно много се вълнувам и не мога да чакам повече! Прекрасно декорирана елха, свещи навсякъде.... ДААА!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар