13.12.2016 г.

Throwback to Vienna ❤️

В края на декември миналата година бяхме във Виена, както вече съм споделяла в блогът ми за това пътуване. Една от основните причини да посетим този град по това време на годината е Коледният дух там. Бяхме решихме да прекараме коледната си почивка в Унгария, Будапеща, а както знаете Виена е на няколко часа от Будапеща, нямаше начин да не я посетим за един ден. Навсякъде е  украсено и осветено, създава страхотно коледно настроение.
От средата на ноември до началото на Януари даже малки дървени къщички,  придават допълнителна атмосфера на Виена. Те са базирани на най-красивите площади в града, ароматът на греяно вино, сладкиши и вурсчета се носи из целия град. Аз лично, като се върна в мислите си имам чувството че това е било сън. Беше наистина нереално как е възможно да е толкова красиво навсякъде. 
Във Виена бяхме за един ден за жалост, но това остави голяма следа в съзнанието ми и със сигурност искам да се върна там отново, независимо по кое време на годината ще е. Посетихме Двореца Шонбрун, и неговия коледен базар, Парламента и много малки прекрасни улички в центъра.  Мога да кажа, че се впечатлих най-много от католическата катедрала "Св. Стефан", в близост до една от най-известните им площади Stephansplatz. Когато застанеш до нея, се чувстваш толкова малък, но въпреки това има много силна енергия там. 
At the end of December last year we were in Vienna, as I have shared in my blog for this trip one year ago. One of the main reasons to visit this town at this time of year is Christmas spirit there. We decided to spend the Christmas holiday in Hungary, Budapest, Vienna and as you know is a few hours from Budapest, there was no way not to visit for a day. Everywhere is decorated and lit, there have a great Christmas spirit.
From mid-November to early January  small wooden houses give additional atmosphere of Vienna. They are based on the most beautiful squares in the city, the aroma of mulled wine, sweets and wursts worn throughout the city. I personally, when I return in my mind I have a feeling that this was a dream. It was really surreal how is it possible to be so beautiful everywhere.
In Vienna we had one day unfortunately, but it left a big mark in my mind and certainly want to go back there again, no matter what time of year it will be. We visited the Palace Schoenbrunn and its Christmas market, Parliament and many small lovely streets in the center. I can say that I was impressed most by the Catholic cathedral "St. Stephen"near one of their most famous squares Stephansplatz. When you stand next to it, you feel so small but has a very strong energy there.

First Stop -  Schönbrunn Palace


Vienna State Opera
Rathaus

 Stephansdom

Тъй като чувство не може да бъде описано, както преживяно и усетено, си пожелавам следващата Коледа да имам отново възможността да посетя Виена. 
Пожелавам ви го и на вас! ❤️As the feeling can not be described as experienced and felt, I wish next Christmas to have again the opportunity to visit Vienna.
I wish it to you too! ❤️

Няма коментари:

Публикуване на коментар