16.01.2017 г.

More hours in a day, please!
Може да не съм единствената, която иска повече часове да има през деня. Да, наистина  24 часа не ми стигат за всичко. Искам повече време за учене, за себе си и  за хората, които обичам. Искам да имам повече време преди работа , за да мога да си направя закуска и кафе и да им се насладя. Забелязвам, че свободното времето което имам става все по-малко и малко с всеки изминал ден. Излизат какви ли не неща, които трябва да свърша, а нямам никакво време. Въпреки всичко това, днес е понеделник и беше изключително продуктивен ден за мен, изпълнен с много работа, срещи и пътуване от и до офиса. Честно казано ми харесва денят ми да бъде динамичен и изпълнен различни събития. За тази цел, трябва да бъде изключително организирана и да планирам всичко, за да мога да използвам цялото си време така както трябва. 

...

I bet I am not the only one who wanting more hours in the day. Yes, I really haven't enough time for everything. I want more time to study, time for myself and for the people who I love. I want to have more time before work, so I can make my breakfast and coffee and enjoy them. I notice that I have free time becomes less and less with each passing day. Despite all this, today is Monday and was extremely productive day for me, filled with work, meetings and travel to and from the office. Honestly I like my day to be dynamic and full of different events. For this purpose, it must be extremely organized and plan everything so I can use all my time as needed.


My NewYear's Resolution

1. Go to sleep earlier
2. Be more effective
3. To be more motivated in everyting I do


ENJOY every day!

Няма коментари:

Публикуване на коментар