13.01.2017 г.

Thessaloniki in pictures

Както бях споменала бях в Солун и отседнах в хотел Porto Palace Thessaloniki. Бих казала, че хотела е много хубав и стаите са доста уютни. Беше изключително чисто и спретнато. За съжаление се намираше далече от центъра на града и нямах възможност да го посещавам редовно. Все пак имах няколко възможности, но бяха малко и предимно вечер. 

As I mentioned I was in Thessaloniki and stayed at the Hotel Porto Palace Thessaloniki. I would say that the hotel is very nice and the rooms are very cozy. It was very clean and neat. Unfortunately was away from the city center and I haven't the opportunity to visit it regularly. However, I had several opportunities but were few and mostly at night.

Интересен факт, е че валя много сняг точно като пристигнахме. Снимката е по време на една от сесиите в хотела. За информация, гърците казват че не са имали такъв сняг от преди поне 30 години. Всъщност не беше толкова много, но все пак гърците са свикнали да им е топло и времето да е хубаво. 

An interesting fact is that it rained much snow just arrived. The photo was during one of the sessions at the hotel. For information, Greeks say they did not have such snow before at least 30 years. 

Къде сте виждали, дървета с мандарини да са покрити със сняг?!?
Where have you seen, mandarin trees are covered with snow?!?


Няма коментари:

Публикуване на коментар