7.01.2017 г.

Winter vibes


Gosh, it's so cold outside it's even hard to discribe it. When you step outside , you need to have a plan  where you are going, you can't stop for longer than two minutes, you can't take phone out of your pocket for no reason, and for god's sake can't take your gloves off. This weather began two days ago, started snowing so much. Ouside looks like the movie Ice age.

 But winter is so beautiful! 


Господи, толкова е студено навън  и е още по-трудно да да сe опише. Когато излезеш навън, трябва да има план къде отиваш, няма да можеш да спреш за повече от две минути, не можеш да вземеш телефона от джоба си без причина, и за Бога, не може да си без ръкавици . Това време започна преди два дни, започна да вали сняг толкова много. Навън изглежда като филма Ледена епоха. 

Но всъщност зимата е толкова красива! 
Няма коментари:

Публикуване на коментар