27.02.2017 г.

M O N D A Y

Hi there and happy Monday!  I start the week with a cup of coffee and walk to the office. I am happy that this week will work only four days and will have three days to rest. It's motivating, what do you think? However, until it is time for this long weekend, you'll need to do some work and learn.

I wish you all a successful week!

• • • • • • • • • •

Здравейте и щастлив понеделник! Започвам седмицата си с чаша кафе и разходка до офиса. Щастлива съм, че тази седмица ще работя само четири дни и ще имам цели три дни за почивка. Това е мотивиращо, вие как мислите? Все пак, докато стане време за този дълъг уикенд, ще трябва да се поработи и да се учи.

Пожелавам на всички успешна седмица! 


– Let your coffee be strong, and your Monday be short – – Let your coffee be strong, and your Monday be short – 

Няма коментари:

Публикуване на коментар