6.04.2017 г.

Easter is coming!

След седмица се прибирам в родният ми град Бургас, за да празнувам Великден с моето семейство. С нетърпение очаквам това време, за да мога да си почина, да видя родния ми град, който не съм виждала от месеци, както и не на последно място родителите ми. Дааа.. обожавам празниците! Толкова харесвам това време, когато може да готвиш с мама вкусни гозби, печеш сладки, да си в детската  си стая и да се наслаждаваш на спокойствието, което витае у дома. Нямам търпение вече да боядисвам великденски яйца в събота, да приготвям великденски сладки и козунаци и да си ги похапвам сладко сладко! Е, въпреки че има още една седмица, днес се изкуших и си купих готов козунак. Разбира се, няма как да е толкова вкусен както домашният, но все пак не можах да издържа още седмица. А толкова прекрасни шоколадови изкушения има по магазините във всякакви форми свързани с Великден, че се изкуших отново да си купя нещо, но беше едно единствено, а именно шоколад! 

• • • • • • • • • • • • • • •

After a week I go to my hometown Burgas to celebrate Easter with my family. I look forward to this time, so I can rest, see my hometown that I have not seen for months, and last but not least to see my parents. Yeah .. I love the holidays! So I like the time when I can cook with mom delicious dishes, baked sweets and to enjoy to be at home. I can not wait longer to dye Easter eggs on Saturday  and to prepare Easter sweets and cakes and bite them... mmm yummy! Well, although there another week, today was tempted and bought a Easter bread. Of course, it will not be as tasty as homemade Easter bread, but still could not withstand another week. And so wonderful chocolates has  in the stores in all forms associated with Easter that I was tempted again to buy anything, but it was only one and was of course chocolate!Things that I want to do on Easter!

•  To make Easter coockies and Easter bread
• To dye eggs
• To make a road trip around my hometown
• To make some photosession in Burgas
• To relax 
• To have time for myself and for people I love!
• To be HAPPPY!
   ♥
Have a wonderful night!


Няма коментари:

Публикуване на коментар