10.06.2017 г.

Spectacular Palma de Mallorca

Ох, боже мой... преди два дни се върнах от Палма де Майорка и наистина това преживяване беше просто уникално. Бих казала, че това пътуване беше най-страхотното до момента, което съм преживявала. Красива природа, супер мили и отзивчиви хора, вкусна храна, толкова много сини нюанси на синьото не съм виждала в морето, но там определено ги има всичките. В момента се чудя как да опиша това, което преживях и наистина нямам думи за първи път. Малко се натъжавам, че това прекрасно пътуване приключи и трябва да продължа с нещата, които обикновено правя, но се надявам силно да посетя острова отново. Там прекарах десет невероятни дни, но не стигнаха да видя целият остров. Острова е голям и според мен пълни две седмици са достатъчни да видиш всички най-интересни места. Пътуването до острова започна на 30 май (вторник) от София до Брюксел Шарлероа и от Брюксел Шарлероа-Палма де Майорка. Все още си спомням как прелитахме със самолета от високо и някъде от далече виждах прекрасни гледки, които никога няма да забравя. Първият ден беше планиран да обиколим няколко места, които чакахме с нетърпение месеци да видим и лично аз им се наслаждавах само на снимки. Определено Майорка ме грабна с китните малки градчета, където на всякъде има толкова много цветя и зеленина и има всяко място има свой собствен стил. Първият ден видяхме градчетата - Валдемоса, Дея и пристанището на Сойер. Три наистина уникални места намиращи се в голяма близост едно от друго, намиращи се в северозападната част на Майорка и там се издига планината Сиере де Трамунтана. Валдемоса ми е определено любим, това беше първото място, което посетих и останах наистина с отворена уста от красотата, която видяха очите ми. Уникални каменни улични с малки сладки кафенета и пекарни и страхотни забележителни. Ако имате възможност да посетите този град в Майорка, задължително ви препоръчвам да го видите. Това е едно романтично място, където полския композитор Фредерик Шопен е живял и е създал едни от неговите произведения.

♥ ♥ ♥ 

Oh, my... I'm back from two days from Palma de Mallorca, Spain аnd indeed this experience was just unique. I would say that this trip was the most wonderful thing I've ever experienced. Great nature, super responsive people, delicious food, so many shades of blue I have not seen in the sea, but there definitely have all of them. I am now wondering how to describe what I have experienced and really have no words for the first time. I'm a little saddened that this wonderful trip is over and I have to go on with the things I usually do, but I hope to visit the island again. I spent ten great days there, but I did not get to see the whole island. The island is big and I think two weeks are enough to see all the most interesting places. The trip to the island began on May 30 (Tuesday) from Sofia to Brussels Charleroi and from Brussels Charleroi to Palma de Mallorca. I still remember flying high up from the plane and somewhere far away I could see wonderful views that I will never forget. The first day we decided to see some places we were waiting for months to see and personally I enjoyed only in pictures. Certainly Mallorca grabbed me with the pretty small towns where everywhere there are so many flowers and greenery and every place has its own style. On the first day we saw the towns of Valdemosa, Deia and Port of Soller. Three truly unique places located in close proximity to each other, located in the northwest part of Mallorca, and the Sierre de Tramuntana Mountain rises there. Valdemosa is definitely my favorite, it was the first place I visited and I really was wiht open mounth, who saw my eyes. Unique stone streets with small sweet cafes and bakeries and great sights. If you are able to visit this city in Mallorca, I strongly recommend that you see it. This is a romantic place where polish composer Frederick Chopin lived and created some of his works. · ENJOYING THE VACATION TO THE FULLEST ·

¡Hasta la vista!

Няма коментари:

Публикуване на коментар