11.06.2017 г.

The most stunning beach in Mallorca - Calo des Moro

Добро утро, приятели! Все още съм на вълна Майорка. Днес ще споделя с вас един плаж, който за мен е най-красивия, уникалния и зашеметяващ плаж, който съм виждала в живота си. Виждала съм наистина много плажове на различни места от света, даже съм и родена в град, в който има плаж и море, но този е наистина внушителен. 

Как се стига до това райско кътче? 

С автобус от централната гара в Майорка до гр. Сантани и от гр. Сантани до самият плаж. Е разбира се, не те оставя точно до самият плаж, понеже той е разположен между скали и по принцип се стига трудно. След като те остави автобуса има около 20 минути за вървене, но докато се стигне до самият плаж гледките са уникални, Виждаш прекрасният плаж и море от далече , което след минути ще видиш и от близо, ще му се насладиш и ще поплуваш в кристално сините води. Освен синьото море, мога да кажа че природата е уникална, толкова заленина има на този остров, че е просто великолепно как е запазена, а не застроено или унищожено.

• • • • • • • • • • • • • • •

Good morning, friends! I'm still on Mallorca wave. Today I will share with you a beach that is the most beautiful, unique and stunning beach I have ever seen in my life. I've seen a lot of beaches in different places around the world, and I've even been born in a town with have a beach and sea, but that's really impressive.

How to go to this paradise?

By bus from central station in Mallorca to Santanyi and from Santanyi to the beach itself. Of course, it does not leave you right beside the beach itself, because it is located between rocks and is generally difficult. After leaving the bus, there are about 20 minutes to go, but to reach the beach itself, the views are unique. You see the beautiful beach and the sea from afar, which you will see in a few minutes, you will enjoy and swim in the crystal blue water. Besides the blue sea, I can say that the nature is unique, so the sun is so beautiful on this island that it is just as magnificent as it is preserved, not built or destroyed.


• SUMMER ESSENTIALS 


DRY OIL SPRAY
• SUNGLASSES
• HAT

...and enjoy the summer!
Няма коментари:

Публикуване на коментар